Vanaf 1984 weet Thoets zich omringd door een enthousiaste, nog steeds groeiende groep van donateurs. Zij ondersteunen het collectief zodat Thoets zonder subsidie kan blijven bestaan. Waar wij onze donateurs zeer dankbaar voor zijn.
De voordelen van het donateurschap voor u op een rij:
Donateurs die €75,- (of meer) per jaar doneren, ontvangen ieder jaar de donateurprent. Deze speciale Thoets-uitgave is in een beperkte oplage gedrukt, speciaal ontworpen voor de donateurs.
Minder doneren dan de genoemde €75,- kan ook, dan krijgt u alleen geen donateurprent.
Donateurs genieten een korting van 20% op aankopen van grafiek op het atelier van de leden van Thoets.
Donateurs worden op de hoogte gehouden van Open Dagen, Exposities, overige Manifestaties op Thoets en activiteiten van de verschillende Thoets-leden.
U steunt het collectief van grafici.
U wordt donateur door €75 over te maken op rekeningnummer NL14 INGB 0002 6509 72 van Stichting Grafisch Collectief Thoets o.v.v. uw naam 
Back to Top